โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง ( 13/ก.ค./2559 )
    
กิจกรรม “ผู้ว่าราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง” 13 ก.ค. 59 เวลา 08.15 น.
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.15 น. โรงเรียนขุขันธ์ นำโดย นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ได้ให้การต้อนรับ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ที่เดินทางมาพบคณะครูและนักเรียนในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียนหน้าเสาธง” ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้โอวาท เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้นักเรียนได้นำข่าวสารไปแจ้งคณะผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้อายุ 18 ปี ขึ้นไป ให้ออกไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย  เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ นายสุพิศ ลาลุน ตัวแทนจาก สพม.28 นายสวาสดิ์ อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ให้เกียรติมาร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ซึ่งกิจกรรมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ โดยทั่วกัน
วันสุนทรภู่2559 ( 27/มิ.ย./2559 )
    กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์กีฬาสามัคคี (โดม) โรงเรียนขุขันธ์  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 ( 15/มิ.ย./2559 )
    การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559

ต้อนรับคุณครูอนงค์ทิพย์ ขันทอง ( 12/ก.พ./2559 )
    วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.09 น. โรงเรียนขุขันธ์ได้ต้อนรับคุณครูอนงค์ทิพย์ ขันทอง
ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนขุขันธ์
ส่ง ผอ.ศุภชัยจันครา ( 8/ก.พ./2559 )
    อำลา...รั้วขาว-แดง... ร่วมแสดงความยินดี กับว่าที่ ร.ต. ศุภชัย จันครา ในวาระย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
คลิกที่นี่ เพื่อชม ประมวลภาพทั้งหมด

ต้อนรับผู้อำนวยการทวีศักดิ์ บุญสร้อย ( 23/พ.ย./2558 )
    ต้อนรับผู้อำนวยการทวีศักดิ์ บุญสร้อย ณ โรงเรียนขุขันธ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ( 16/ก.ย./2558 )
    การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
EP/MEP Open House ครั้งที่ 8 ( 16/ก.ย./2558 )
    กิจกรรมมกหรรมทางวิชาการ EP/MEP Open House ครั้งที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
MEPค่ายวิทยาศาสตร์ที่ร้อยเอ็ด ( 16/ก.ย./2558 )
    นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมStage Play ( 15/ก.ย./2558 )
    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดละครภาษาอังกฤษ (Stage Play) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  โดยแข่งขันในวันเสาร์ที่   11   กรกฎาคม   2558   ณ   โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเป็นโรงเรียนในโครงการ English Program (EP/MEP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 โรงเรียน จาก 10 จังหวัด 
ผลการแข่งขัน โรงเรียนขุขันธ์ได้คะแนน 81.5  ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 10  
นางสาวศศิวิมล แพงมา             ม. 5/10  
นางสาวธารารัตน์ ตะเคียนศก      ม. 6/10  
นางสาวจิราภรณ์ บุญตา            ม. 5/10  
เด็กหญิงกฤติยาพร บุญสมยา       ม. 3/7
นางสาวเมธิรา เกษมงคล            ม. 4/12 
นายอภิชัย คงคูณ  ม. 6/3        
นางสาวอัญมณี บุญสมยา           ม. 5/10  
เด็กหญิงบูรณากรณ์ เสชนะ         ม. 1/14 
นางสาวอรปรียา กองทรัพย์        ม. 6/4  
เด็กหญิงบุษราคัม เสาเวียง          ม. 2/14 
เด็กหญิงกรองกาญจน์ เพ็งแจ่ม     ม. 2/14 
นางสาวธัญพัฒน สะเทือน          ม. 6/4  
เด็กหญิงจันทิมา แก้วอาษา         ม. 1/14  
เด็กหญิงลลิดา เพ็งแจ่ม              ม. 1/14 
 นายจักพันธ์ สุดดี                    ม. 5/10  
เด็กชายรพีพัฒน์ พวงจำปา         ม. 2/14  
เด็กชายสุริยา สอนอาจ             ม. 2/14 
ครูผู้ควบคุมนางวิไลลักษณ์ พฤกษา นายเอกวัชร ทองศรี  
นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี Miss Rachael Rigley 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 15 อัลบัม]
<< 1 2 >>


โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org