กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและ กิจกรรม Big Cleaning Day

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรม Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day

4,657 thoughts on “กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและ กิจกรรม Big Cleaning Day