ร่างเอกสารเพื่อรับฟังคำวิจารณ์งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)