ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกี ฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร “สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ ครั้งที่ 10” (ประเภทกีฬาบาสเกตบอล และกีฬาแบดมินตัน)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

Read more

แถลงการณ์โรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVIC-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ฉบับที่ 2

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 9)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจําปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

Read more