ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกี ฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร “สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ ครั้งที่ 10” (ประเภทกีฬาบาสเกตบอล และกีฬาแบดมินตัน)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

Read more