ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกี ฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร “สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ ครั้งที่ 10” (ประเภทกีฬาบาสเกตบอล และกีฬาแบดมินตัน)

Read more