ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนขุขันธ

Read more

โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยจากไวรัส จนกว่าจะมีประกาศจาก สพฐ.

โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื

Read more

โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนในระดับม.1 ม.4 และ ม.5 ในวันที่ 18 มี.ค.2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และแจ้งแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนขุขันธ

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนขุขันธ

Read more