ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์​ เรื่อง​ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4 ประจำปีการศึกษา​ 2567

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more