ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

Read more

แถลงการณ์โรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVIC-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ฉบับที่ 2

Read more