แถลงการณ์โรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVIC-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ฉบับที่ 2

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 9)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจําปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประจําปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ ห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจําปีการศึกษา 2565

Read more

แถลงการณ์โรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVIC-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVIC-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 7)

ประกาศโรงเรียนขุขันธ

Read more

กำหนดการวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการวันอำลาสถาบั

Read more

โรงเรียนขุขันธ์ ขอขอบคุณคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขุขันธ์ ขอขอ

Read more