โครงการอบรม ประชุมสัมนา พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตขุขันธ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรม ประชุมสัมนา พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตขุขันธ์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

https://photos.google.com/share/AF1QipMQtnyP7VI8wZxSC2q5SuRl59QCFMepjKClCd45tEiHuWOvnjnmX1QoygV3iwXGmA?key=M1R1RVY1YldaVTJZazFSWUxncW9nSWs2WXA2MHpB