พิธีไหว้ครู โรงเรียนขุขันธ์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

พิธีไหว้ครู โรงเรียนขุขันธ์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

https://photos.google.com/share/AF1QipMDHI-x0V9-WjVeLLzCRALgCNR1EE0Jix3CWB1uvlDZzEH4YFvMvjWJOEC1eSFURw?key=aUFoNHh6eGJGcXFYdktFZllBVzloSTdlelQxS253