การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เรียนรู้วัฒนธรรม นำองค์กรก้าวไกล วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เรียนรู้วัฒนธรรม นำองค์กรก้าวไกล วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุขันธ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=932603983443864&set=a.3039175932786648