โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=932603983443864&set=a.3010925582278350