การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) โรงเรียนขุขันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) โรงเรียนขุขันธ์

https://photos.google.com/share/AF1QipPLDrpX8Uzw-uv62nyZfMdWOPBYYjrnpGS-XrdA_AZjTv-ysb-9_GDGYR9umrK0uw?key=Q0FNRFVyM2FuYUVHVUEwbzduRHg4Y19GUjZWNVNB