การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์

https://photos.google.com/share/AF1QipPLAZ-kxX0XE0ohY1071B07BoxhlHzBjAagEowIM1Ry6OG0UlWmEXQcTV2W_ywa6g?key=dnoyanMzN3ZIbHNNRWtJREhtemtFZmZEZ0lpVnBB