กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุขันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2563

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุขันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2563

https://photos.google.com/share/AF1QipOpzw3h4GMuSxerEQ6GdZ-BkcHu4eJeHa6YKopjuZYacDl3r3c2RjM7mryq_DSbjg?key=cVV1MDAtM0NsNmY3VFd6QUZwTFR0X2t4ZUU5TlFn