การตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

“โควิด – 19 ปลอดภัย หายห่วง”
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาเพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานมาตรการ Covid-Free Setting ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนขุขันธ์ โดยการต้อนรับของนายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์, สิบเอกสุวรรณ สัมฤทธิ์ปลัดอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ Covid -19 ในโรงเรียนขุขันธ์โดยนายมิตร บุญใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น เพื่อความปลอดภัยจากโควิด – 19 ขอให้ทุกท่านสบายใจหายห่วงได้เลย นะครับ