ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนขุขันธ์ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ อาคารโดมกีฬาสามัคคีโรงเรียนขุขันธ์ ตามวันและเวลาดังนี้

  • ชั้น ม. 1 และ ม. 2 วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • ชั้น ม. 3 และ ม. 6 วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ชั้น ม. 4 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.