กิจกรรมการอำลานักเรียน เนื่องในโอกาส นายมิตร บุญใส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

“ห่างกันเพียงกาย…สายใยยังผูกพัน”ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.มิตร บุญใส

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนขุขันธ์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับ นายมิตร บุญใส รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารอำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความรักและผูกพัน ภายในงาน ท่าน ผอ.เทวิน ชินบุตร กล่าวแสดงความรู้สึก และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ แสดงความยินดี และการมอบช่อดอกไม้ สิ่งของที่ระลึกจากคณะครู บุคลากร และลูกๆ นักเรียน และท่าน ผอ.มิตร บุญใส กล่าวอำลาบุคลากร และลูกๆ นักเรียนไปรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น