กิจกรรมวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

คลิดเพื่อดูภาพกิจกรรม