โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “สี่ 9 เติมฝัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “สี่ 9 เติมฝัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ณ อาคารโดมกีฬา โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม