โครงการขับขี่ปลอดภัย เด็กรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3

โครงการขับขี่ปลอดภัย เด็กรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงเรียนขุขันธ์
โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
https://photos.google.com/share/AF1QipO7_wuaWBYHarXzDhDYeJ5aLofDvGyX1UF46ddNffB-A1jG5IrwV_oogBPsqYxtHw?key=b3loZi1CMEtIQmlkSFo5RUZ1bldINXprR29DUUl3
https://photos.google.com/share/AF1QipO7_wuaWBYHarXzDhDYeJ5aLofDvGyX1UF46ddNffB-A1jG5IrwV_oogBPsqYxtHw?key=b3loZi1CMEtIQmlkSFo5RUZ1bldINXprR29DUUl3
https://photos.google.com/share/AF1QipO7_wuaWBYHarXzDhDYeJ5aLofDvGyX1UF46ddNffB-A1jG5IrwV_oogBPsqYxtHw?key=b3loZi1CMEtIQmlkSFo5RUZ1bldINXprR29DUUl3