ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม