โครงการจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “วัยใสใจสะอาด”

โครงการจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “วัยใสใจสะอาด”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม