กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม