การประเมินเพื่อคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินเพื่อคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2565

“มีสภาวะผู้นำ กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมจิตอาสา รู้ค่าความพอเพียง”
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม