ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน)