โครงการค่ายพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ประเด็นอาเซียนศึกษาและภูมิปัญญาไทย

โครงการค่ายพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ประเด็นอาเซียนศึกษาและภูมิปัญญาไทย
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม