พิธีแซนโฎนตา เทศกาลแคเบ็ญ ณ ศาลปู่ตาโรงเรียนขุขันธ์ วันที่ 2 กันยายน 2565

พิธีแซนโฎนตา เทศกาลแคเบ็ญ ณ ศาลปู่ตาโรงเรียนขุขันธ์
วันที่ 2 กันยายน 2565

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม