การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565

การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
วันที่ 6 กันยายน 2565
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม