การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
สหวิทยาเขตขุขันธ์
ณ ผอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์

คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม