ศิษย์เก่าวงโยธวาทิต โรงเรียนขุขันธ์ มอบเงินสนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนขุขันธ์ในการเข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตโลก วันที่ 13 ธันวาคม 2565

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม