โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7

โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม