โครงการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพชุมขนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม