ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)