กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกับชุมชนในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอขุขันธ์ ปี 2562
วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ระมวลภาพกิจกรรมชุดที่ 1
ประมวลภาพกิจกรรมชุดที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรมชุดที่ 3

9,551 thoughts on “กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562