กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

โรงเรียนขุขันธ์ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สามารถชมภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่
ภาพกิจกรรมชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมชุดที่ 2
ภาพกิจกรรมชุดที่ 3

21,019 thoughts on “กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562