กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและ กิจกรรม Big Cleaning Day

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรม Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day

24,393 thoughts on “กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและ กิจกรรม Big Cleaning Day