ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์ ร่วมขบวนแห่งานแซนโฎนตาอำเภอขุขันธ์

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์ ร่วมขบวนแห่งานแซนโฎนตาอำเภอขุขันธ์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

https://photos.google.com/share/AF1QipOxXh5VL4jEg0RlJG8fdF6-jpOO9nWjHDgYwHudY0SP2fXeF9Hr7we87u9J817KDg?key=YzJGQ1cwM0dxcUpWck0yMGtYdHFuZWJWa2ZmLUhB