กิจกรรม รำลึกเกษียณวัย แทนใจขอบคุณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกรรม รำลึกเกษียณวัย แทนใจขอบคุณ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
นางเกศรา เสริมศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวาสน์ธยาน์ สุราวุธ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://photos.google.com/share/AF1QipMMLfrSVBA15qVc0LUq38yM-DyiprLu-7m2UFPRdU0nKZHg8RxO35ffkd5RwFVKPw?key=ZUZCd3V5Q2JxeWZ1RDNOa1pIWDRkWGlxblE3VUpn
https://photos.google.com/share/AF1QipPYTfrtHayx5Lb8_eiXVQA0CudJe9d7mIhaCVoAAgx-dklf5qxdSWkZjpOYKlQ8kw?key=WU1BcVFuNzVTZVBUNXM5aFRZTWMxWENtZFVCREJB