งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดการแข่งขันโดย สหวิทยาเขตขุขันธ์

https://www.facebook.com/pg/AudioVisual-Education-of-KhuKhan-School-932603983443864/photos/?tab=album&album_id=2520201944684052&__tn__=-UC-R