ประกาศผลสอบ Scitest 4 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4 (Science test IV) ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบ Scitest 4

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4 (Science test IV) ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดรางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท
  4. รางชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
  2. ผู้ที่ได้รางวัลตั้งแต่ชมเชยถึงรางวัลชนะเลิศ ขอเชิญร่วมรับรางวัล ที่โรงเรียนขุขันธ์ ในวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา
ประกาศผลสอบ Scitest4