กำหนดการจัดงาน “วันครู อำเภอขุขันธ์” ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563

กำหนดการจัดงาน “วันครู อำเภอขุขันธ์” ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารโดมโรงเรียนขุขันธ์