การอบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

การอบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์

https://photos.app.goo.gl/tsLRYiKAsjuoeDDL8