กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่่ง ปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1FE74L0ZRFnU5feEoeaMKnhdwrcrGWlv0