โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนในระดับม.1 ม.4 และ ม.5 ในวันที่ 18 มี.ค.2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนในระดับม.1 ม.4 และ ม.5 ในวันที่ 18 มี.ค.2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ