โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยจากไวรัส จนกว่าจะมีประกาศจาก สพฐ.

โรงเรียนขุขันธ์ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยจากไวรัส จนกว่าจะมีประกาศจาก สพฐ.