ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สถิตินักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (1 พ.ย. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ชายหญิงรวม
 ม.1223348571
 ม.2226348574
 ม.3231320551
รวมม.ต้น6801,0161,696
ม.4191371562
 ม.5175406581
 ม.6157389546
รวมม.ปลาย5231,1661,689
รวมทั้งหมด1,2032,1823,385