เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนขุขันธ์ (ข.ข.)
จังหวัดศรีสะเกษ

คำร้อง : ดิระพรรณ ศุขแจ้ง, วรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ, อัคคพล วิปุละ ทำนอง : อัคคพล วิปุละ

2493 วันที่ 1 เดือนกันยา
สถาปนาสถาบันขึ้นกลางขุขันธ์
ให้เลือดขาวกับเลือดแดงหลอมรวมกัน
ชุบชีวันหลอมชีวีเป็นสีเดียวกัน

พรหมประสาทสถาบันให้นามระบือ
ประทานชื่อตักศิลานี้ว่าขุขันธ์
รั้วของเราคือขาวแดงแรงสัมพันธ์
ชื่อขุขันธ์ชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง

การเรียรดี มีวินัย ใจนักกีฬา
นี่คือปรัชญาชาวขาวแดงทุกคนยึดมั่น
เทิดพระเกียรติเจ้าเหนือหัวจอมราชัน
อภิวันท์ราชินีพร้อมจักรีวงศ์

แม้ยามไกลเราต้องพรากจากสถาน
กายพรากกันแต่อุดมการณ์ของเราเกลียวกลม
รักษาเกียรติวิชามั่นสรรค์สร้างสังคม
ประชานิยมเชิดชูชมขุขันธ์เราเอย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ฟังเพลงได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0ByWBF83mlKO6ZWpxRXhzYjZPRUE