การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

พิธีแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร ชุดพิเศษ ชั้นปีที่ 3 และชุดจราจร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

พิธีแต่งตั้งนักศึกษา

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชั

Read more

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

Read more