พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชั

Read more

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Full Text

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนารูปแบบการจัด

Read more